REFERENCJE

Referencje i opinie o Dendrologicznie

Instytutu Ochrony Przyrody PAN 2014 – Badania specjalistyczne

Dendrologia Kraków. Realizacja zlecenia Instytutu Ochrony Przyrody PAN w ramach badań poświęconych identyfikacji i ocenie stanu ochrony leśnych siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Prace polegały na realizacji zabiegów ochrony czynnej (w tym usuwaniu gatunków inwazyjnych), badaniach drzewostanu i drewna martwego w Magurskim Parku Narodowym, inwentaryzacji drzewostanów z określeniem zagrożeń i wstępnych zabiegów ochronnych dla ekosystemów leśnych terenu, nadzorze merytorycznym, koordynacji prac, budowy i analizy baz danych na potrzeby opracowania operatu ochrony ekosystemów Parku.

Gmina Pilzno 2020 – Pielęgnacja Drzew

Pielęgnacja drzew Pilzno. Realizacja prac konserwacyjnych pomników przyrody na terenie gminy Pilzno. Prace objęły pielęgnację koron drzew, montaż wiązań typu Cobra/ Gefa, poprawienie warunków glebowych drzew pomnikowych.

Pieniński Park Narodowy 2016 – Monitoring

Realizacja zlecenia dla Pienińskiego Parku Narodowego w ramach monitoringu skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych: rdestowca sachalińskiego (Reynoutia sachalinensis) i rdestowca ostrokończystego (Reynoutia japonica). Prace polegały na na usuwaniu gatunków inwazyjnych, zbieraniu i opracowaniu danych określających efektywność podjętych działań.

GDDKiA Rzeszów 2020 – Wycinka drzew i pielęgnacja krzewów

Wycinka drzew Bieszczady. Prace w Ośrodku Socjalnym w Kalnicy dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział w Rzeszowie) objęły wycinkę drzew, frezowanie pni, cięcie żywopłotów, cięcia sanitarne i techniczne drzew oraz cięcia redukcyjne koron drzew.

Nadleśnictwo Brzeg 2020 – prace pielęgnacyjne

Arborystyka Wrocław i okolice. Prace arborystyczne i pielęgnacja drzew dla Nadleśnictwa Brzeg: cięcia sanitarne, techniczne i redukcyjne w koronach drzew w Parku Wolności w Brzegu.

Urząd Miejski w Sułkowicach – Opinie Dendrologiczne

Opinie dendrologiczne Małopolska. Prace z zakresu arborystyki - ustalenie gatunku i wieku drzew na podstawie próbek drewna pobranych z szyi korzeniowej wykonane na potrzeby postępowania administracyjnego prowadzonego przez Urząd Miejski w Sułkowicach.

Nowy Targ 2020 – Wycinka i Pielęgnacja Drzew

Arborystyka Nowy Targ. Prace dendrologiczne w ciągu dróg publicznych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu: pielęgnacja i wycinka drzew metodą alpinistyczną z użyciem podnośnika koszowego.

Gmina Brzeg 2020 – Pomniki Przyrody

Pielęgnacja drzew Opole. Zlecenie zabezpieczenia pomników przyrody dla Urzędu Miasta Brzeg. Wykonano m.in. cięcia pielęgnacyjne drzew, montaż wiązań typu Cobra/Gefa, rozluźnienie wierzchniej warstwy gleby, nasadzenia okrywowe chroniące system korzeniowy.

Nadleśnictwo Brzeg 2020 – Arborystyka

Arborystyka Wrocław i okolice. Prace arborystyczne i pielęgnacja drzew dla Nadleśnictwa Brzeg: cięcia sanitarne, techniczne i redukcyjne w koronach drzew w Parku Wolności w Brzegu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni 2020 – Arborystyka

Wycinka drzew Kraków i okolice. Prace w pasie dróg publicznych w Nowym Wiśniczu zrealizowane dla Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni. Zakres prac obejmował wycinkę, pielęgnację i formowanie koron drzew z użyciem technik alpinistycznych oraz podnośnika koszowego.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 2020 – Arborystyka

Arborystyka Nowy Targ. Prace w ciągu dróg na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu obejmujące cięcia sanitarne drzew, formowanie koron drzew i zrębkowanie gałęzi.

Zarząd Zieleni Miejskiej Kraków 2020 – Arborystyka, pielęgnacja drzew Kraków

Prace na zabytkowym terenie przy al. Waszyngtona Jerzego zlecone przez Zarząd Zieleni Miejskiej Kraków.

Karkonoski Park Narodowy 2016 – Dendrologia i arborystyka

Analizy zmian zachodzących w drzewostanie i wpływ szkód spowodowanych przez zwierzynę na ekosystemy leśne w Karkonoskim Parku Narodowym" wykonane dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Tatrzański Park Narodowy 2016 – Dendrologia

Dendrologia Zakopane. Realizacja prac zleconych przez Uniwersytet Rolniczy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – Szkolenie

Arborystyka i dendrologia Kraków. Przeprowadzenie szkoleń "Arborystyka - pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych"

Gmina Miejska Mielec 2020 – Wycinka drzew i krzewów

Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni w parku przy ul. Kazimierza Wielkiego w Mielcu.

Pomniki Przyrody 2019 – Pielęgnacja drzew Kraków

Pielęgnacja drzew Kraków. Prace pielęgnacyjne przy pięćdziesięciu pomnikach przyrody w Gminie Miejskiej Kraków.