REFERENCJE

GDDKiA Rzeszów 2020 - Wycinka drzew i pielęgnacja krzewów

Wycinka drzew Bieszczady. Prace w Ośrodku Socjalnym w Kalnicy dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział w Rzeszowie) objęły wycinkę drzew, frezowanie pni, cięcie żywopłotów, cięcia sanitarne i techniczne drzew oraz cięcia redukcyjne koron drzew.

Powrót
GDDKiA Rzeszów 2020 - Wycinka drzew i pielęgnacja krzewów