REFERENCJE

Urząd Miejski w Sułkowicach - Opinie Dendrologiczne

Opinie dendrologiczne Małopolska. Prace z zakresu arborystyki – ustalenie gatunku i wieku drzew na podstawie próbek drewna pobranych z szyi korzeniowej wykonane na potrzeby postępowania administracyjnego prowadzonego przez Urząd Miejski w Sułkowicach.

Powrót