REFERENCJE

Szkolenie "Arborystyka - pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych" dla studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Arborystyka i dendrologia Kraków. Przeprowadzenie szkoleń „Arborystyka – pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych” dla 7 grup studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Kurs arborystyczny dotyczył zasad prawidłowej pielęgnacji i ochrony prawnej drzew i krzewów, zagadnień z zakresu diagnostyki koron, pni i systemów korzeniowych, montażu wiązań zabezpieczających korony oraz wspinaczki drzewnej. Szkolenie zrealizowane na zlecenie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach projektu „Absolwent UR – poszukiwany specjalista na rynku pracy”.

Powrót