REFERENCJE

Gmina Pilzno 2020 - Pielęgnacja Drzew

Pielęgnacja drzew Pilzno. Realizacja prac konserwacyjnych pomników przyrody na terenie gminy Pilzno. Prace objęły pielęgnację koron drzew, montaż wiązań typu Cobra/ Gefa, poprawienie warunków glebowych drzew pomnikowych.

Powrót