Arborystyka i usługi dendrologiczne

Dendrologicznie - Maciej Byrczek

Wyślij wiadomośćZadzwoń

Dendrologicznie

Profesjonalne usługi arborystyczne i dendrologiczne. Pielęgnacja i ocena stanu zdrowia drzew, wycinka i zabezpieczenie drzew oraz inne prace związane z ochroną drzew i otoczenia.

Nadzorujemy, projektujemy i wykonujemy prace dla osób fizycznych, firm, urzędów gmin, nadleśnictw, parków narodowych i instytucji naukowych. Poznaj ofertę firmy Dendrologicznie.

Światowe normy

Pielęgnacja koron zgodnie z zasadami European Arboricultural Council i International Society of Arboriculture

Ekspertyza

Konsulting dendrologiczny, doradztwo w zakresie prawa ochrony przyrody oraz nadzory robót arborystycznych, opinie dendrologiczne.

Specjalizacja

Wycinka drzew niebezpiecznych, wycinka drzew kolidujących z infrastrukturą (istniejącą lub planowaną).

Projektowanie i inwentaryzacja

Projekty utrzymania zieleni wysokiej, monitoring siedlisk przyrodniczych, inwentaryzacje przyrodnicze oraz taksacja lasów.

Ochrona przyrody

Zabezpieczenie pomników przyrody, zabezpieczenie drzew rosnących w obiektach zabytkowych i na obszarze zieleni miejskiej.

Zlecenia trudne

Pielęgnacja koron i wycinka drzew rosnących w miejscach niedostępnych z wykorzystaniem metod alpinistycznych.

Certyfikaty i uprawnienia

Zobacz wszystkie

Usługi dendrologicznei arborystyka

Poznaj ofertę Dendrologicznie

Zajmujemy się kompleksowymi pracami z dziedziny arborystyki, wycinki i pielęgnacji drzew. W prawidłowy i bezpieczny dla drzew, budynków i ludzi sposób zabezpieczamy drzewa przed upadkiem czy rozłamaniem, oceniamy stan zdrowotny drzew, wykonujemy odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne w obrębie korony drzew, a w sytuacjach koniecznych – wycinamy drzewa (również te rosnące w najbardziej niedostępnych miejscach). W pracach pielęgnacyjnych drzew wykorzystujemy głównie metody alpinistyczne, które pozwalają bezpiecznie sprowadzić nawet największe konary na ziemię bez uszczerbku dla otoczenia takiego jak cenna zieleń, budynki, nagrobki cmentarne, linie elektroenergetyczne.

Jako profesjonaliści, na życzenie klienta przeprowadzamy również wszelkie postępowania prawno-administracyjne dotyczące usunięcia drzew i krzewów, wykonujemy opinie dendrologiczne pomników przyrody i drzew w obiektach zabytkowych. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie arborystyki i dendrologii w Małopolsce i na terenie kraju. Wycenę pielęgnacji i wycinki drzew przeprowadzamy po bezpłatnej konsultacji dendrologicznej w terenie u klienta lub na podstawie zdjęć przesłanych drogą mailową.

Montaż w koronach drzew wiązań typu Cobra to często konieczność, gdy chcemy zachować cenne a mogące się rozłamać osobniki. To również minimalizacja ryzyka związanego ze szkodami, które mogą powstać w wypadku złamania się grubych konarów.

Zapraszamy więc do kontaktu z nami w celu oceny Państwa drzew w zakresie możliwości zastosowania tego typu zabezpieczeń, montażu ich, lub kontroli już istniejących wiązań.

Wyślij wiadomośćZadzwoń

Nasza obecność w mediach

Wydarzenie online “Drzewa w mieście” – ZZM w Krakowie w ramach projektu LIFE URBANGREEN

Panel ekspercki pt. "Przykłady zabiegów jakim poddawane są drzewa w miastach" poprowadzone przez mgr inż. Macieja Byrczka w ramach wydarzenia “Drzewa w mieście”, odbywającego się online w dniu 19.10.2020.

Zobacz więcej

Referencje

Zobacz więcej