REFERENCJE

Karkonoski Park Narodowy 2016

Dendrologia i arborystyka Śląsk. Prace w ramach „Analizy zmian zachodzących w drzewostanie i wpływ szkód spowodowanych przez zwierzynę na ekosystemy leśne w Karkonoskim Parku Narodowym” wykonane dla Karkonoskiego Parku Narodowego. Prace dendrologiczne objęły przeprowadzenie pomiarów i oceny uszkodzeń na 250 stałych powierzchniach próbnych oraz analizę zebranych i archiwalnych danych. Wyniki prac przedstawiono w opracowaniu pisemnym zawierającym wykresy i mapy.

Powrót