REFERENCJE

Gmina Miejska Mielec 2020

Wycinka drzew, karczowanie, pielęgnacja drzew Podkarpackie. Prace w parku przy ul. Kazimierza Wielkiego w Mielcu zlecone przez Urząd Miasta Mielec objęły usunięcie drzew martwych i zagrażających, usunięcie drzew kolidujących z planowaną inwestycją, frezowanie karp, cięcia selekcyjne i zrębkowanie gałęzi. Prace wykonano z użyciem technik linowych i podnośnika koszowego do 3.5 tony.

Powrót