REFERENCJE

Instytutu Ochrony Przyrody PAN 2014 - Badania specjalistyczne

Dendrologia Kraków. Realizacja zlecenia Instytutu Ochrony Przyrody PAN w ramach badań poświęconych identyfikacji i ocenie stanu ochrony leśnych siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Prace polegały na realizacji zabiegów ochrony czynnej (w tym usuwaniu gatunków inwazyjnych), badaniach drzewostanu i drewna martwego w Magurskim Parku Narodowym, inwentaryzacji drzewostanów z określeniem zagrożeń i wstępnych zabiegów ochronnych dla ekosystemów leśnych terenu, nadzorze merytorycznym, koordynacji prac, budowy i analizy baz danych na potrzeby opracowania operatu ochrony ekosystemów Parku.

Powrót